Jak vytvořit GUID v Excelu

Čas od času se hodí pár užitečných vzorečků do Excelu, tak například generování GUID

=MALÁ(CONCATENATE(DEC2HEX(RANDBETWEEN(0;POWER(16;8));8);"-";DEC2HEX(RANDBETWEEN(0;POWER(16;4));4);"-";"4";DEC2HEX(RANDBETWEEN(0;POWER(16;3));3);"-";DEC2HEX(RANDBETWEEN(8;11));DEC2HEX(RANDBETWEEN(0;POWER(16;3));3);"-";DEC2HEX(RANDBETWEEN(0;POWER(16;8));8);DEC2HEX(RANDBETWEEN(0;POWER(16;4));4)))

 

Jak zřídit HTTPS na Apache Debian 7 Wheezy pomocí Let’s Encrypt

Instalace SSL certifikátů a zprovoznění HTTPS na Apache Debian 7 (wheezy)

Stáhnout certbot

Spustit certbot-auto

wget https://dl.eff.org/certbot-auto
chmod a+x certbot-auto
./certbot-auto
./path/to/certbot-auto --apache


Konkretně pro doménu 2. řádu i se subdoménou www je potřeba explicitně uvést parametr -d

./certbot-auto --apache -d www.web2web.cz -d web2web.cz
 ./certbot-auto --apache -d www.kdb.cz -d kdb.cz -d www.kniznidatabaze.cz -d kniznidatabaze.cz 
 ./certbot-auto --apache -d www.nadivka.cz -d nadivka.cz
 ./certbot-auto --apache -d www.lasagne.cz -d lasagne.cz
 ./certbot-auto --apache -d www.krasnesatky.cz -d krasnesatky.cz

Obnovení se dá parametr renew

./certbot-auto renew --dry-run 
./certbot-auto renew --quiet --no-self-upgrade

WEDOS – Nechodí emaily kvůli Amavis na ISPConfig

Po restartu serveru VPS nechodí emaily

Pokud se používá na WEDOS VPS hostingu ISPConfig, tak po restartu dojde díky chybě v Amavis k zablokování příjmu emailů. Řešením je aktualizace nebo odstranění Amavis z poštovního serveru. Protože se mi nechtěla řešit aktualizace celého serveru, tak jsem se rozhodl Amavis vypnout a celou antispam ochranu přenechat na jiné servery.

 

Zakomentovat  content_filter a receive_override_options v konfiguraci Postfix:

#content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
#receive_override_options = no_address_mappings

Soubor maincf a master.cf je v /etc/postfix directory.

Zakomentovat referencei na Amavis:#amavis unix – – – – 2 smtp
#        -o smtp_data_done_timeout=1200
#        -o smtp_send_xforward_command=yes

Restartovat Postfix k obnovení konfigurace:

Už se maily nebudou filtrovat.

[root@server postfix]# postfix reload
Obnovení fronty bez Content Filter:

[root@server postfix]# postsuper -r ALL

Ještě by bylo dobré vypnout Amavis při startu serveru, ale to někdy příště, takhle to stačí a emaily se rozjeliy 🙂

VirtualBox – Zvětšení disku

Např. zvětšení na 100GB

VBoxmanage modifyhd MyLinux.vdi --resizebytes 100000000000

Návod je tady: http://derekmolloy.ie/resize-a-virtualbox-disk

Nefunguje –resize parametr, ale –resizebyte ještě ano

Pak je potřeba připojit ISO s GParted a upravit partitions, dost pravděpodobně bude na konci linux-swap, ten smazat a vytvořit po změn velikosti znovu

Linux – Instalace Java + Torquebox + JRuby

Nainstalovat Javu

echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
apt-get update
apt-get install oracle-java7-installer

Nainstalovat Torquebox

adduser myuser --home /opt/myuser --disabled-password
wget http://torquebox.org/release/org/torquebox/torquebox-dist/2.3.0/torquebox-dist-2.3.0-bin.zip
unzip -q torquebox-dist-2.3.0-bin.zip -d /opt/myuser/

Nainstalovat PostgreSQL

apt-get install postgresql postgresql-contrib postresql-client
/etc/init.d/postgresql start

Záloha dat z PostgreSQL do dumpu

pg_dump -h 127.0.0.1 -d mydatabase -U myusername > /tmp/mydatabase.sql

Obnova dat z dumpu do PostgreSQL

psql -h 127.0.0.1 -d mydatabase -U myusername -f /tmp/mydatabase.sql -L /tmp/mydatabase.log

 

Gem nokogiri

gem install nokogiri
sudo apt-get install build-essential patch
sudo apt-get install ruby-dev zlib1g-dev liblzma-dev

 

 

Linux – Základní příkazy

 • sudo
  spouštění příkazů se zvýšenými oprávněními

  sudo su
  sudo -i
  sudo bash
 • pwd
  vypíše, ve kterém adresáři se právě nacházíte.
 • cd
  umožní změnit aktuální pracovní adresář
  cd ~/Desktop přesune do adresáře s vaší plochou.
 • cp
  vytvoří kopii zadaného souboru.
  cp dokument kopie udělá přesnou kopii souboru „dokument“ a pojmenuje ho „kopie“
 • mv
  přesune soubor do jiného umístění nebo soubor přejmenuje. Pokud je druhý argument uveden název souboru, soubor se přejmenovává. Pokud je druhý argument uveden název adresáře, soubor se přesouvá.
  mv podzim zima
  mv fotka ~/Desktop 
 • rm
  odstraní zadaný soubor. Nebude fungovat na neprázdných adresářích.
  rm -r smaže rekurzivně všechny soubory i adresáře v daném adresáři a nakonec samotný adresář.
 • ls
  ukáže seznam souborů ve vašem aktuálním adresáři.
  ls -l
 • find
  vyhledává soubory rekurzivně
  find / -iname "*petr*"
 • cat
  vypíše obsah souboru
  cat /etc/samba/smb.conf
 • less
  řízení výstupu, vypíše obsah souboru po stránkách
  cat /etc/samba/smb.conf | less
 • head
  vypíše začátek souboru
  head /etc/samba/smb.conf
 • tail
  vypíše konec souboru
  tail /etc/samba/smb.conf
 • sort
  výpis setříděného souboru, původní soubor je nezměněn.
 • chmod
  změna, nastavení přístupových práv
  chmod 777 nazevsouboru
 • man
  ukáže návod k příkazu.
  man cd ukáže návod pro používání příkazu cd.
 • mkdir
  vytvoří nový adresář zadaného jména.
  mkdir hudba vytvoří adresář hudba v aktuálním adresáři.
 • rmdir
  vymaže adresář. Lze vymazat pouze prázdný adresář.
  např. rm -r smaže rekurzivně všechny soubory i adresáře v daném adresáři a nakonec samotný adresář. 
 • fuser
  zjištění, kdo se souborem pracuje
  fuser jméno_souboru
 • df
  zobrazí využití místa na systému souborů pro všechny oddíly
  df -h
 • free
  ukazuje množství volné a použité paměti v systému.
  free -m
 • top 
  zobrazuje informace o linuxovém systému. Pro skončení příkazu top stiskněte „q“.
 • uname -a
  vypíše všechny informace o systému, včetně jména počítače, jádra, verze, …
 • lsb_release -a
  vypíše informace o vydání Linuxu, který právě používáte
 • ifconfig
  informuje o síťových rozhraních ve vašem systému, v současné době zastaralý, používá se ip.
 • ip address show
  informuje o síťových rozhraních ve vašem systému.
 • iwconfig
  ukáže údaje o bezdrátových zařízeních ve vašem počítači.
 • lsusb
  vypíše informace o připojených USB zařízeních.
 • hostname
  vypíše jméno počítače.
 • ps
  výpis procesů
  ps -A 
 • kill
  ukončení procesu
 • set
  výpis systémových proměnných
  set | less
 • echo
  vypíše konkrétní systémovou proměnnou. Název proměnné musí začínat $
  echo $USERNAME
 • export
  vytvoření nebo úprava systémové proměnné.

1 Geniální myšlenka – unikátní obchodní nápad

Jestli hledáte unikátní obchodní myšlenku, která vám ze dne na den začne sypat miliony, tak si ušetřete čas – na internetu ji nenajdete. Proč? Jednoduše proto, že pokud by byla myšlenka unikátní a byla předhozena plebsu (rozuměj obyčejným lidem) již by unikátní nebyla a náskok před konkurencí by byl ten tam.

Pokud nevíte v čem podnikat a neustále hledáte něco unikátního, tak vězte, že na takový nápad za milion můžete čekat třeba do sta let:)

1 rada k nezaplacení

Dělejte to v čem jste dobří! Pokud si myslíte, že nejste dobří, tak dělejte to co funguje ostatním a třeba se po čase stanete dobrými a možná i nejlepšími a pokud se nestanete dobrými, tak se na to vykašlete a začněte s něčím dalším. A pokud ani to další nevyjde, tak neházejte flintu do žita a smiřte se s tím, že na to prostě nemáte 🙂

 

Podnikání – Jak založit společnost s.r.o.

Pokud se v nejbližší době chystáte založit právnickou osobu, resp. společnost s ručeným omezeným, tak Vám mohu zprostředkovat své osobní zkušenosti se založením společnosti. Za rady, které jinde draze zaplatíte u mně dostanete zadarmo.

Jak začít?

1. Nejprve si rozmyslete název Vaší společnosti.
Přiznám se, že tato část mi zabrala nejvíce času. Pro název společnosti platí jistá omezení a proto si vyberte název, který :

 • nebude obsahovat urážlivé označení, musí být v latince, nesmí být v rozporu s právním pořádkem ČR, atd…
 • název, který zaujme – můžete využít svou kreativitu nebo nějaký generátor např. CrazyNamer
 • ještě nikdo neregistroval do obchodního rejstříku.  Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. (§10 ObchZ)
 • není registrován jako obchodní značka u Úřadu průmyslového vlastnictví
 • není registrován mezi doménami – doména je dnes víceméně nutnost a nevyplatí se nechat se vydírat spekulanty, kteří Vám doménu budou nabízet za horentní sumy. Úspěšnost právních tahanic bývá mizivá. Ověřit existenci domény můžete u některého registrátora. Až si vyberete doménu, tak si ji můžete zaregistrovat u některé společnosti, která nabízí prodej domén – já jsem registroval u Web4U, zejména proto, že v době nákupu měli zajímavou cenu. K nákupu domén doporučuji zakoupit doménu s koncovkou .CZ a případně .EU či .COM pokud plánujete rozšířit působnost svého podnikání za hranice naší země. Částka za domény se liší, proto si nejprve projděte nabídky registrátorů občas mají domény v akci a je zbytečné za ně dávat vyšší částky, byť nákup domén je v celém procesu zřízení společnosti tou nižší. (150Kč/doménu a výše)

Právní forma je součástí názvu – např. KAVONEX, spol. s r. o. nebo KAVONEX  s.r.o.
K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. (§10 ObchZ)
Firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, postačí však zkratka „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ (§107  ObchZ)

2. Sežeňte si majetek nebo raději peníze …
Pro založení společnosti je nutné složit základní kapitál v odpovídající výši. Základní kapitál můžete složit v penězích nebo v nepeněžní formě. Osobně doporučuji složit základní kapitál v penězích. Pokud chcete vložit do společnosti například nemovitost, pak je nezbytné ocenit majetek soudním znalcem. Tento postup Vám prodlouží zápis do obchodního rejstříku o několik týdnů (Znalce si musíte nechat odsouhlasit soudem a pak ještě čekáte několik dní na odhad, který také stojí nemalé finanční prostředky). Peníze vložíte na speciální účet v bance, ale to až po návštěvě notáře 🙂

Pokud jste jediným společníkem, tak musíte složit základní kapitál v plné výši, což je u s.r.o. 200 000 Kč. Pokud je společníků více, tak se může složit pouze 30 % z vkladu za každého společníka, ale nejméně 100.000 Kč. Minimální vklad každého společníka musí být ve výši alespoň 20.000 Kč.

3. Určete kdo bude kdo ve společnosti
Před návštěvou notáře je nutné si rozmyslet, kdo bude za společnost jednat (jednatel)  a kdo ji bude vlastnit (společník). Minimální počet osob které potřebujete je jedna osoba, takže to klidně zvládnete sami. Při založení společnosti bude společník i jednatel tentýž. V praxi je ovšem obvyklé, že je společníků i jednatelů více. A samotný akt se prodlužuje o časové možnosti Vašich společníků, protože je nutné se dostavit k notáři osobně.
Dále je vhodně si určit jak budou jednatelé jednat, zda společně nebo každý sám za sebe.

4. Určete kde bude společnost sídlit

Tento krok není nutný před návštěvou notáře, ale je vhodné v této věci podniknout první kroky, protože majitel nemovitosti nemusí být hned k dispozici. V praxi mohou nastat situace:

 • Vlastníte nemovitost – zde Vám bude stačit výpis z katastru nemovitostí, který Vám vyhotoví na CzechPointu nebo přímo u notáře (doporučuji – ušetříte čas)
 • Nevlastníte nemovitost, ale máte kde být – zde je nutné získat souhlas majitele nemovitosti s poskytnutím sídla Vaší společnosti – Souhlas Vám může připravit notář nebo si jej sepíšete svými slovy něco v tomto duchu „Já XY, vlastník nemovitosti Z poskytuji souhlas s poskytntím sídla společnosti W“. Podpis vlastníka by nemusel být úředně ověřen (To nemám podložené, ale obecně se má za to, že všechny listiny podané při návrhu na zápis by měly mít úředně ověřené podpisy, takže svého majitele jsem hnal k notáři :-). V případě, že je majitelem společnost, za kterou jedná někdo jiný než jednatel, tak je vhodné doplnit plnou moc podepisující osoby oprávněnou za společnost jednat.
 • Nevlastníte nemovitost ani nemáte kde být – pokud nemáte nemovitost ani se Vám nepodařilo sehnat souhlas, tak existují společnosti, které se zabývají pronájmem tzv. virtuálních kanceláří, což v praxi znamená, že máte adresu na nějaké obvykle „pěkné“ adrese a za tuto službu platíte částku obvykle okolo 500Kč/měsíc a výše dle lokality a poskytovaných služeb. Tyto služby jsou například, přejímka pošty, přeposílání na SMS, mail, … + máte možnost si pronajmout hodinový salonek, zasedačku, … Platíte jen když potřebujete. Osobně s tím nemám zkušenosti, ale určitě Vás to vyjde levněji než pronájem klasické kanceláře. Důvodem existence virtuálních kanceláří je mimo jiné výhoda velkoměsta, zejména z důvodu různých kontrol apod. Proto mnoho firem přesouvá svá sídla do velkých měst, byť poskytují služby zcela někde jinde a proto se jim nevyplatí pronajímat reálnou kancelář, když tu budou trávit minimum času.

Hurá za notářem?

Přinesete: cca 6000 Kč, Vstupní informace, OP

Pokud máte vše rozmyšleno, tak si vyberte notáře, nejlépe nějaké ověřeného nebo zcela náhodně jako jsem to udělal já. Notáři mají daný sazebník zákonem, takže jsou všude stejně drazí – na levného jsem nenarazil. 🙂 Nicméně i mezi notář se najdou filutové, kteří Vám jsou schopni sepsat smlouvu o 20 stranách a za každou stranu se samozřejmě platí :). Normální notář se vejde do 3-4 stran.

Pokud jste jediným společníkem, pak budete po notáři požadovat „Zakladatelskou listinu„, pokud je Vás více pak „Společenskou smlouvu
Telefonicky si dohodněte schůzku a zašlete požadované údaje (název, nacionále, …, moje notářka na to má i formuláře 🙂 Ráno zašlete a odpoledne přijdete vše podepsat.

Před návštěvou notáře se vybavte hotovostí (škoda, že neberou karty, ale 6 000 Kč by mělo stačit, nicméně záleží na počtu společníků a množství dokumentů, které si od notáře necháte vyhotovit) a občanským průkazem.

Dále Vám notář nabídne možnost výpisu z rejstříku trestů (od 1.1.2012 již není povinný, ale proč úředníkovi neudělat radost :-), výpis z katastru nemovitostí, případně z obchodního rejstříku, pakliže je majitel nemovitosti v níž bude mít společnost sídlo právnickou osobou. Všechny výše uvedené dokumenty si nechte vystavit jediné co to bude stát navíc oproti běhání na úřadech je + 20% DPH, což za ten ušetřený čas rozhodně stojí. Dále by Vám notář měl připravit čestná prohlášení a všechny dokumenty potřebné k návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Tip: Při sepisování zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy si jako místo podnikání uveďte pouze obec, např. Praha (v případě, že byste se někdy stěhovali v rámci obce nemusíte to hlásit na rejstřík a ušetříte 2000 Kč). Dále si do těchto listin uveďte i více oborů podnikání než plánujete aktuálně hned od počátku. (zde ušetříte naopak do budoucna za poplatek notáři za změnu smlouvy)

Standardně notář vyhotovuje 1 stejnopis a 1 opis. Stejnopis předáte na obchodním rejstříku a 1 opis při zařizování živnosti na živnostenském úřadě. Proto je dobré požádat o jeden opis navíc, který si jako společník necháte u sebe pro budoucí změny v těchto listinách.

Odnesete: Zakladatelskou listinu nebo Společenskou smlouvu (1stejnopis + 2 opisy), Návrhy na zápis do OR, Výpisy z RT, Výpis z OR, Výpis z KN, Čestné prohlášení

Hurá do banky

Přinesete: 200 000Kč + poplatek za potvrzení, Zakladatelskou listinu (udělají si kopii),  OP

Pokud máte svou oblíbenou banku, tak se nejprve ujistěte, že nabízí speciální účet pro složení základního kapitálu. Vzhledem k tomu, že mám osobní účet u Raiffeisenbank, tak jsem využil tuto službu u nich. Ukážete jim Zakladatelskou listinu nebo Společenskou smlouvu (nedávat z ruky originál!!! ať si udělají kopie) a uzavřou s Vámi smlouvu o zřízení a vedení účtu. Na číslo účtu, které máte ve smlouvě zašlete patřičný obnos nebo vložíte na pokladně a necháte si vystavit od banky Potvrzení o složení základního kapitálu (do 2dnů to máte určitě). Cena za toto potvrzení je ve většině bank stejná  a pohybuje se okolo 500Kč. V případě mé banky jsem tedy na účet zaslal 200 500 Kč.

V tuto chvíli je vhodné si nechat ověřit podpis na listině, která se jmenuje potvrzení správce vkladu. Čímž de facto potvrzujete, že všichni společníci své vklady řádně splatili. Toto potvrzení přiložíte k návrhu na zápis

Odnesete: Potvrzení o složení základního kapitálu (není nutné ověřovat, samo o sobě je to dost úřední 🙂 + Potvrzení správce vkladu (to Vám banka nedá, to si musíte udělat sami)

Hurá na živnostenský úřad

Přinesete: Zakladatelskou listinu (opis si nechají), Souhlas s poskytnutím sídla, Občanský průkaz, 1000Kč za každou požadovanou živnost.

Pokud Vás nerozladili v bance, tak můžete zamířit na živnostenský úřad, přesněji řešeno na živnostenský odbor nejbližšího úřadu s rozšířenou působností. Nemusí to být v místě sídla společnosti ani v místě trvalého bydliště, prostě můžete zřídit živnost kdekoliv. Připravte si 1000 Kč za každou živnost, kterou máte v úmyslu provozovat.

Pokud budete žádat o živnost volnou (má 80 podoborů, ale všechny jsou za 1000Kč), tak budete mít uvedeno Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, dále pak jsou možné získat vázanou, koncesovanou či řemeslnou živnost za předpokladu, že splníte předpoklady.

Upozornění: Pokud chcete podnikat mimo rámec živnostenského zákona, jako např. podnikající zemědělec, tak máte prostě smůlu a požádat můžete až po té co Vám OR přidělí IČ, čímž Vás stát nepřímo nutí, abyste zaplatili za změnu v OR dalších 2000 Kč.

Tip: Na úřadu MČ Praha 2 mají na pokladně možnost platby kartou 🙂

Odnesete: Výpis z živnostenského rejstříku (obvykle druhý den)

Hurá na soud

Přinesete: 6000 Kč, Návrh na zápis do OR (Zakladatelská listina STEJNOPIS, Výpis z RT, Výpis z KN, Souhlas s umístěním sídla, Čestné prohlášení, Potvrzení z banky, Potvrzení správce vkladu, a mnohé další dle situace)

Na stránkách ministerstva spravedlnosti si vyberte místně příslušný rejstříkový soud.

Před tím než půjdete na soud si udělejte obyčejnou kopii návrhu – není to sice nutné, ale ať si alespoň něco od soudu odnesete. Na soudu si kupte kolky za 6 000 Kč a nalepte je na Návrh a odevzdejte na podatelně se všemi přílohami a na obyčejnou kopii návrhu si nechte potvrdit převzetí. (Pozor ať nenalepíte kolky na kopii návrhu 🙂

Upozornění: až na několik výjimek by měly být všechny listiny úředně ověřené, resp. podpisy na nich.

Odnesete: kromě potvrzené kopie z podatelny vlastně nic 🙂

V této fázi pouze čekáte na usnesení o zápisu do obchodního rejstříku. Proti tomuto se můžete odvolat pokud by v něm byla chyba nebo jste měli jiný problém. Nicméně ve většině případů se práva na odvolání vzdáte a ušetříte dalších až 15 dní. Vše samozřejmě vyřizujte nejlépe osobně, čímž zkrátíte lhůty až o několik dní, protože nemusíte čekat až Vám to Česká pošta milostivě doručí.

Tip: Po podání návrhu doporučuji pravidelně volat na soud pro informace, aby jste zjistili jaké máte číslo jednací a případně kdo Vás má na starosti a zda-li usnesení již bylo vydáno, že byste si jej vyzvedli osobně. Může se tak stát, že Vás soudní úředník ne-/mile překvapí a usnesení odešle dřív než se nadějete. (Návrh podán ve středu, paní z podatelny mi řekla ať si zavolám v pondělí že to dřív nebude, v pondělí mi paní oznámila, že to odeslali v pátek)

 

 

SQL: Hledání textu přes všechny pole všech tabulek v databázi

Jednoduchý způsob, když hledáte text v databázi a nevíte v které tabulce a sloupci se nachází.

declare @SearchStr nvarchar(100)
set @SearchStr = 'Sem zadejte hledaný text ...'

	CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

	SET NOCOUNT ON

	DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
	SET @TableName = ''
	SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')

	WHILE @TableName IS NOT NULL
	BEGIN
		SET @ColumnName = ''
		SET @TableName = 
		(
			SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
			FROM 	INFORMATION_SCHEMA.TABLES
			WHERE 		TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
				AND	QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
				AND	OBJECTPROPERTY(
						OBJECT_ID(
							QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
							 ), 'IsMSShipped'
						    ) = 0
		)

		WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
		BEGIN
			SET @ColumnName =
			(
				SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
				FROM 	INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
				WHERE 		TABLE_SCHEMA	= PARSENAME(@TableName, 2)
					AND	TABLE_NAME	= PARSENAME(@TableName, 1)
					AND	DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar')
					AND	QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
			)

			IF @ColumnName IS NOT NULL
			BEGIN
				INSERT INTO #Results
				EXEC
				(
					'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) 
					FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
					' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
				)
			END
		END	
	END

	SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results